(Kinder)-Coaching

LijfSpel

Kom! Speel, dans en beweeg met mij !

LijfSpel coaching is er voor kinderen én volwassenen. In een coachingstraject wordt gewerkt aan persoonlijke doelen middels lichaamsgerichte oefeningen (spel, ontspanning en dans), creatief materiaal (tekenen, schilderen, gedichten, muziek). Er wordt gereflecteerd op de ervaringen maar de aandacht ligt bij de ervaring, ervan uitgaande dat het lichaam onthoudt.

Voor wie is individuele coaching bedoeld?

 

De gecoachte is leidend in het proces, waarin een duidelijk verschil ligt met therapie. Behoefte aan coaching kan ontstaan als 'oude patronen' gaan belemmeren, als er ingrijpende gebeurtenissen plaats hebben gevonden of als er sprake is van weinig lichaamsbewustzijn door opvoeding of aanleg. Door middel van LijfSpel-coaching wordt het lichaamsvocabulaire (de keuzemogelijkheid, reacties, handelingen en patronen op lichaamsgebied) en de creativiteit vergroot. De wijze van coaching is volgend en ondersteunend en de oefeningen sluiten aan op de al bestaande vaardigheden met de bedoeling om die te versterken en te verbreden.

 

Coaching is niet hetzelfde als therapie. Tijdens coaching wordt er niet diep ingegaan op de persoonlijke problematiek, maar ligt de aandacht op het vinden en ontwikkelen van kwaliteiten die de persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wil bereiken behaald kunnen worden. Het uitgangspunt bij coaching is dat iedereen veel talenten in zich heeft, maar daar vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach sluit aan bij de kwaliteiten van de coachee en bouwt van daar uit verder. Hierdoor kan men groeien en met meer voldoening, plezier en in balans leven.

 

Voorbeelden van sociaal-emotionele/relationele coachingsdoelen:

 

  • Ontdekken van de ontspanningsbehoefte en het vergroten van de ontspanningsvaardigheden

 

  • Ontdekken van de lengte van de concentratieboog en het vergroten van de concentratievaardigheden

 

  • Omgaan met de emotionele impact van een ingrijpende gebeurtenis die niet ernstig genoeg is voor therapie (denk bijvoorbeeld aan: scheidingsproblematiek, faalangst, pesten)

 

  • Voelen hoe en wanneer grenzen gesteld worden, en het vergroten van de vaardigheden tot het versterken en/of flexibel maken van de grens.

 

Heb jij al gelijfd vandaag?