Missie en Visie

LijfSpel

Kom! Speel, dans en beweeg met mij !

 

 

Missie

LijfSpel biedt trainingen, coachingstrajecten en workshops voor iedereen in de samenleving. Al deze activiteiten zijn bedoeld om de creativiteit, zelfontplooiing, samenwerkingscapaciteiten en daarmee de authenticiteit en geluksbeleving van mensen te vergroten, om zo bij te dragen aan een positieve en gezonde samenleving.

 

Visie

Beweging en spel zijn onmisbaar om gezond te kunnen opgroeien, je te blijven ontwikkelen en gezond te blijven.

LijfSpel streeft er naar om spelen en bewegen weer een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de dagelijkse interactie tussen mensen. Dit bevordert de creativiteit en de ontwikkeling van evenwichtige en gezonde mensen. Mijn streven is dat in 2025, scholen en andere (sociale) instellingen die de LijfSpel visie delen, de spel- en bewegingsactiviteiten willen ïntegreren in hun basisaanbod.

Kernwaarden

  • Plezier
  • Op verschillende manieren aanspreken van creativiteit en lichamelijke intelligentie
  • LijfSpel volgt het leertempo van de lichamelijke intelligentie van elk afzonderlijk individu
  • Iedere deelnemer heeft zijn mogelijkheden in zich; LijfSpel daagt uit deze te gebruiken
  • Ieder mens is een autonoom en uniek wezen

 

 

Kernkwaliteiten

  • Vergroten van geluk en plezier
  • Voorwaarden creëren om, vanuit je hart, met jezelf en de buitenwereld in contact te komen
  • Vraaggestuurd, aansluiten bij aanwezige vaardigheden en uitnodigen om deze uit te breiden op eigen wijze
  • Verbeteren van samenwerking
  • Versterken van de autonomie en het zelfbewustzijn

 

 

Heb jij al gelijfd vandaag?